Zemědělské plodiny

Mák

Mák

Mák je rostlina z čeledi makovitých. Česká republika patří ve světovém měřítku k nejvýznamnějším pěstitelským zemím.

Kmín

Kmín

Kmín jsou sušená semena kmínu kořenného. Je to jedno z nejstarších používaných evropských koření. Jeho použití je doloženo už ze starověku.

Lněné semínko

Lněné semínko

Lněné semínko obsahuje velké množství zdraví prospěšných látek. Často se používá při výrobě chleba a pečiva a zejména v alternativní výživě má své nezastupitelné místo.

Hořčice

Hořčice

Hořčičné semínko je odpradávna známé koření z jednoleté, i v Česku pěstované, rostliny příbuzné řepce.

Slunečnice

Slunečnice

Slunečnice obecná, význačná bílými, šedými až černými, obyčejně jednobarevnými semeny obsahujícími velké množství oleje. Je známo přibližně 60 druhů slunečnic.

Pšenice

Pšenice

Pšenice je starý rod kulturně pěstovaných rostlin. Nejrozšířenější obilovinou mírného pásu je pšenice obecná, pěstovaná ve světě na 1/5 orné půdy. V ČR se pěstuje hlavně v Polabí a Hané.

Žito

Žito

Žito seté se pěstuje hlavně ve střední a východní Evropě, která se podílí 95% na celkové světové sklizni. Obilky se používají k výrobě mouky, kávových náhražek a destilátů.

Kukuřice

Kukuřice

Pěstuje se jako obilnina teplých oblastí již 5500 let. Obilky se používají ke krmení, k výrobě velmi jemného škrobu a k průmyslové výrobě cukru. Z klíčků semen se lisuje olej.

Hrášek

Hrášek

V ČR se pěstuje v mnoha odrůdách hrách setý, pro semena používaná nezralá jako zelenina, ve zralosti jako luštěnína, nadzemní části se využívají jako pícnina.

Proso

Proso

Proso seté, původně z Mongolska, se pěstuje pro obilky, které se používají jako potravina, jáhly a krmivo. Známo je asi 500 druhů.

FAMOSA s.r.o.

MIROSLAV FILIPENSKÝ
Vinařská 20, Brno
Tel.: +420 603 434 451
E-mail: famosa@famosa.cz

jazyk / language / язык